Produkter och lösningar för källsortering och återvinning

Utvecklat för återvinning och källsortering i nordiska förhållanden

PWS är marknadsledande i Norden inom tillfällig förvaringslösningar för avfall och återvinningsbart material. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap vet vi vad som krävs för nordiska förhållanden. Vi erbjuder ett stort urval av högkvalitativa produkter och tjänster som hjälper våra kunder inom branschen för avfallshantering att effektivisera sina processer och uppnå sina mål för hållbarhet. 

 

Vi erbjuder lösningar, inte bara produkter

PWS erbjuder olika typer av system och kärl, med god ergonomi, för en effektiv och väl fungerande källsortering. I standardsortimentet finns 2-, 3- och 4-hjuliga kärl från 80 till 1100 liter. Alla kärl är utvecklade med hänsyn till ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö. 

Combio och Bio Select är ventilerande kärl speciellt utvecklade för att hantera matavfall, som ofta kan vara fuktigt. Quattro Select är ett system med plats för fyra fraktioner på liten yta och hämtning vid tomtgränsen.

PWS åtar sig att leverera innovativa, hållbara produkter tillsammans med god kundservice. Vi erbjuder ett omfattande utbud av tjänster under kärlets hela livslängd: 

 • Planering
 • Datainsamling 
 • Distribution
 • Reparation, underhåll och rengöring 
 • Finansiella tjänster
 • Insamling och återvinning

 

Vi optimerar avfallshanteringen

PWS erbjuder optimering av kärlanvändning genom

 • Livscykelhantering 
 • Livslängd på produkten  

PWS erbjuder produktutveckling för nya marknadskrav genom

 • användning av återvunnet material 
 • utveckling av kärlstorlekar för att passa aktuella avfallsmängder 
 • skräddarsydda lösningar för att kunder skall kunna möta krav 
 • att hjälpa kunder att uppfylla målen för hållbarhet

 

Lätt att uppgradera, komplettera och kundanpassa

PWS arbetar ständigt för att förbättra och utveckla kärl och system för att effektivisera avfallshanteringen. Kärlen kan beställas i standardutförande och senare enkelt uppgraderas med tillbehör, för ännu bättre funktion. De kan också vara utrustade med tillbehör redan vid leveransen.

PWS har stora möjligheter att möta önskemål och kundanpassa kärl genom bland annat konstruktion, identifiering, färgsättning och märkning.

 

Möter hållbarhetsmålen

PWS har som mål att minska CO2-utsläpp till minsta möjliga mängd. Vi tillverkar nära våra kunder och optimerar transporterna och designar våra produkter så att de är återvinningsbara. 

Enligt det senaste EU-direktivet, som infördes i december 2010, är återanvändning och återvinning av material de viktigaste kraven i de uppdaterade nationella bestämmelserna för avfallshantering. PWS arbetar för en hundraprocentig återanvändning av material och tillbehör i begagnade kärl.