Service, reparationer och serviceavtal för avfallssystem

LITE KÄRLEK MÅR ALLA SYSTEM BRA AV

Ett korrekt underhåll av avfallssystem minimerar risken för oväntade driftstopp och förlänger livslängden på systemet. PWS erbjuder serviceavtal för bland annat bottentömmande system, som till exempel underjordiska avfallssystem (UWS). 

När ni tecknar serviceavtal med PWS utför vår personal, med hjälp av egen kranbil, en årlig kontroll och rapporterar statusen på system och behållare. Kranbilen används även vid tyngre transporter och installation av bland annat källsorteringsstationer och kärlskåp.

Kontakt för prisförslag gällande serviceavtal och/eller enstaka service- eller reparationsinsatser:

tobias.nordlundpwsab.se

0435-369 34