PWS – EN DEL AV ESE WORLD

 

Ledande tillverkare

ESE World är Europas ledande tillverkare av mellanlagring av restavfall och återvinningsbart avfall, med bred och djup kompetens inom avfallshantering. Företaget har funnits sedan 1934 och är etablerat över hela Europa.

Som en del av ESE-koncernen har PWS tillgång till egna fabriker i Tyskland och Frankrike samt bred och djup kunskap inom branschen. PWS-kärlen tillverkas i Europas nordligaste fabrik för avfallskärl, nära den nordiska marknaden och levereras till vårt centrallager i Sverige, för att sedan skickas ut i Norden.

Jag vill veta mer om ESE WORLD BV

 

Sedan 2019 ägs ESE/PWS av Berry Global med över 250 verksamheter och 50.000 anställda över hela världen.

Vi inom PWS efterlever de riktlinjer som är fastslagna av Berry Global Group.

OM PWS

 

Utvecklar produkter för rationell avfallshantering 

PWS utvecklar och säljer produkter för rationell avfallshantering och har en ledande position på den nordiska marknaden. Vi har ett brett utbud, där funktionalitet, ergonomi och effektivitet är centralt:

  • Bland annat har Quattro Select, med plats för många fraktioner på liten yta, revolutionerat den hushållsnära källsorteringen.
  • För flerfamiljshus finns praktiska och ekonomiskt fördelaktiga underjordsystem, som kan ta emot stora mängder avfall på ett yteffektivt sätt. 
  • Papperskorgarna för offentlig miljö finns i en mängd olika utföranden, för att kunna smälta in i olika stadsbilder.
  • Möbler för källsortering blir en funktionell och snygg del av inredningen och löser smidigt källsorteringen av avfallet på skolor, flygplatser och företag. 
  • Farligt avfall måste hanteras på ett säkert sätt och förvaras i korrekt. PWS har vad som krävs för att säkra hanteringen av farligt avfall.

  

Stor teknisk kompetens och erfarenhet

När det gäller tillfällig förvaring av avfall och återvinningsbart material, har vi stor kompetens och mycket samlad erfarenhet – särskilt för de nordiska förhållandena, med krävande vinterklimat. Som en del av ESE World, som startade som ett litet familjeägt företag och idag är en internationell koncern, drar vi nytta av den tekniska kompetensen och erfarenheten och tar den med in i framtiden i nära samarbete med våra kunder, för att uppnå bästa resultat.

PWS har sedan starten 1984 legat i framkant i avfallsbranschen, läs om PWS historia här.

 

Utvecklar framtidens avfallssystem

PWS är väl insatt i vad som krävs för att få en effektiv avfallshantering, som är anpassad till nordiska förhållanden. Som ett kreativt företag, koncentrerar sig vi oss på produktsystem och produktutveckling i nära samarbete med våra kunder. Med kärnvärdena kunden i första hand, kreativitet och ansvar möter PWS de ökande kraven på branschen för avfallshantering. Vi arbetar med ständiga förbättringar för produkter och system samt för att optimera våra interna processer.

Vision och mål

PWS vision är att vara den ledande leverantören inom modern avfallshantering i Norden och att kontinuerligt utveckla effektiva nischprodukter och affärslösningar för de nordiska marknaderna. Läs mer om vår policy för noll avfall.

 

Jag vill veta mer om PWS produkter och system