Impressum

Information och bildmaterial

All information på denna hemsida är skyddad enligt upphovsrättlagen och får ej i sin helhet eller delvis distribueras, modifieras eller reproduceras utan att PWS har givit sitt medgivande till detta. Alla bilder är upphovsrättsskyddade och får inte reproduceras eller användas i andra publikationer eller sammanhang utan att PWS har givit sitt medgivande till detta. 

Det är PWS ambition att hålla hemsidan uppdaterad, tillförlitlig och förskaffad med korrekt information vid alla tillfällen. PWS reserverar sig dock för felaktigheter i innehållet på denna hemsida.

 

Produktförändringar och färgåtergivning

PWS reserverar sig för rättigheten att utan föregående tillkännagivande företag erforderliga produktförändringar. PWS reserverar sig för avvikelser i färgåtergivning av produkterna/färgerna som visas på hemsidan.

 

Externa länkar

PWS hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. PWS tar inget ansvar för den information som finns idag, eller i framtiden, på dessa eventuella externa länkar.

 

Behöver du bilder eller behöver du citera texter?

Vill du använda bild- eller textmaterial? Vi hjälper dig gärna, kontakta oss på,

marknadpwsab.se

 

Copyright © 2015 PWS Nordic AB, Perstorp

 

http://www.deltamedia.de/