Vad är Bio Select?

Bio Select minskar vätska och lukt

PWS-kärlen är utvecklade för god ergonomi, både för renhållaren och användaren. Bio Select är utvecklat för att lösa de problem, som uppstår med fuktigt matavfall. 

BioSelect finns i två storlekar, 140 och 240 liter. Kärlen har bottenventiler som bidrar till att torka avfallet. På vintern minskar risken för fastfruset matavfall och på sommaren minskar risken för dålig lukt. Riktigt bra blir det om Bio Select kompletteras med Biohyllan, som tillåter matavfallet att styckfrysa på vintern och att torka på sommaren. 

 

God ergonomi och arbetsmiljö

PWS-kärlen är utformande för att uppfylla kraven på en god arbetsmiljö. PWS har utvecklat Combiolock för Bio Select. Combiolocket har en integrerad säck-hållare. Kärlet har stora hjul med bra köregenskaper och är lätt att tippa över vid förflyttning. Det rejäla, greppvänliga handtaget är utformat för gott om utrymme mellan handtag och kärl. 

Bio Select och Biohyllan bidrar till en bättre arbets-miljö, med minskad risk för dålig lukt. Kärlen är svagt koniska och har rundade hörn för att underlätta tömning/rengöring. Lyftkanten är utformad enligt standard för att passa de flesta bak- och sidlastande renhållningsfordon.

 

Effektiva tillbehör

Biokärlet finns i 140 liter som standard, samt i 240 liter vid förfrågan. För ett ännu mer effektivt system finns olika tillval till Bio Select, vilka kan kombineras fritt efter kundens behov och önskemål. 

Uppgradera Bio Select med tillvalen Biohylla, gummi-distanser för locket för ännu bättre ventilation och ljuddämpning, ventiler på sidorna, stansade sidor och mellanbotten. Det vanligaste Bio Select-kärlet har gummidistanser i locket, mellanbotten och två ven-tiler i kärlets nederkant samt stansade sidor.