Cirkulär ekonomi hos PWS

PWS strategi för att bidra till en cirkulär ekonomi 

En modern cirkulär ekonomi går långt bortom återvinning. På PWS utvecklas material och produkter redan från start för att hyras ut, återanvändas, repareras, renoveras och slutligen återvinnas i slutet av sin livslängd. Livscykeln för våra produkter kan förlängas avsevärt på detta sätt. PWS tillämpar sin cirkulära ekonomimodell inom fyra områden:

  • Anpassningsbar produktutveckling för senare återanvändning
  • Underhåll och reparation under en längre livslängd
  • Återbruka delar
  • Återvinning

 

Loopen (se bild) närmast användaren ökar mervärdet för den cirkulära ekonomin och har en direkt inverkan på en produkts ekologiska fotavtryck och växthusgasutsläpp.

Ju längre en produkts livslängd och ju mer produkterna och deras delar återanvänds, desto lägre blir råvarubehovet. Produkter kommer endast att återvinnas i slutet av sin livscykel för att förvandla dem till nya produkter.

Alla PWS-kärl kan tillverkas med upp till 100% återvunnen plast. Nya studier visar att samma plast kan återvinnas minst 10 gånger utan att plastens egenskaper försämras. Med ett kärls livstid på 10-15 år kan samma plast användas i avfallskärl i åtminstone 100-150 år.

>> Läs mer om resultatet

>> Se film om resultatet