Kärlhantering

Rådgivning, distribution och insamling

Redan i ett tidigt skede började PWS arbeta med miljöfrågor och hållbar utveckling och är idag marknadsledande på den Nordiska marknaden. PWS erbjuder en hög grad av service och rådgivning före, under och efter leverans. Med med hög kvalité och innovativa logistiktjänster för kärlhantering erbjuder vi fullservice genom insamling av gamla kärl, distribution av nya kärl samt identifikation och registrering av tömning.

Vi samarbetar enbart med ledande leverantörer av teknik för identifieringssystem. Utifrån kundens önskemål och vår erfarenhet hittar vi det bästa systemet för identifiering av kärl, utifrån kostnadsbesparingar, flexibilitet och framtida lönsamhet. Vi erbjuder stöd under hela genomförandet så att systemet fungerar smidigt och tillfredsställande.

 

Snabb leverans av reservdelar  

Efter leverans kan man komma att behöva hjälp med reservdelar. PWS har sitt centrallager i Sverige, nära marknaden. Det innebär att det är möjligt att få snabba leveranser av både reservdelar och tillbehör.


 

Information till abonnenter

PWS har också möjlighet att, för beställarens räkning, ta fram relevant informationsmaterial inför kärlbyten eller leverans av tillbehör. Grunden till informationen finns redan och anpassas till beställarens profil.