RFID för avfallskärl

 

RFID Radio Frekvens Identifiering, RFID

Ett RFID-system består av tre huvuddelar; en transponder, en antenn och en läsare. Dessa kan se ut på olika sätt, men funktionen är den samma. Antenn och läsare är monterade på insamlingsfordonet och transpondern finns monterad på kärlet. Transponderns kod är unik och kan inte manipuleras eller ändras på något sätt.

 

Tekniken

Antennen skapar ett elektromagnetiskt fält som svänger med en viss frekvens. Transpondern aktiveras av fältet och sänder ut en unik kod som antennen fångar upp. Läsaren översätter och tolkar signalen och presenterar den på ett eller annat sätt. Man får alltså en beröringsfri avläsning som inte kräver någon optisk kontakt.

 

 

Transponer

Identifierar och registrerar kärl vid tömning. 

Material: Helt vattenavvisande UV-beständig polyamid 

Artikelnummer: 844 166

Alternativ transponder vid förfrågan.

Färger

Svart

 

Offertförfrågan