Clips för avfallskärl

Gör källsortering enklare och inkluderande med Clips!

Färgclips gör avfallssorteringen tydligare. Alla PWS-kärl är kompatibla och utrustade med fästanordningar för färgclips i färger enligt nordisk standard.

 

PWS kärl är som standard förberett för att kunna fästa färgclips på lockets handtag.

Gäller alla kärl i storlekarna: 140/190/240/370/660/770 L

Färgclips

Artikelnummer: 844 480 XXX (vänster)

Artikelnummer: 844 485 XXX (höger)

Färger

Finns i olika färger t.ex. för nordisk standard och går att prägla med text vid behov.

 

Offertförfrågan

Universalclips

Universal Clips kan enkelt fästas på locket av ditt avfallskärl och användas exempelvis vid fyrfackssortering för att tydligare identifiera olika avfallsfraktioner.

Precis som med färgclipsen erbjuder Universal Clips möjligheten att välja önskad färg och inkludera text som beskriver avfallstypen.

Universalclips

Artikelnummer: 844 488 XXX 

Färger

Finns i olika färger och går att prägla med text vid behov.

 

Offertförfrågan

Clips med Taktil skrift

För att säkerställa tillgänglighet för personer med nedsatt syn kan clipsen tillverkas med upphöjd taktil text, vilket underlättar identifieringen med känseln.

De taktila clipsen finns i två varianter:

Variant 1: Prägling dvs upphöjd text i plasten på clipsen.

Variant 2: Klisterdekaler med upphöjd text fäst på clipsen.

Taktilskrift clips

Artikelnummer: 9890XX

Färger

Finns i olika färger och går att prägla med text vid behov.

 

Offertförfrågan