Clips för avfallskärl

PWS kärl är som standard förberett med 2 + 2 hål för att kunna fästa valbara färgclips på lockets handtag.

Gäller alla kärl i storlekarna: 140/190/240/370/373/660/770 L

 

Färgclips till locket för identifikation av fraktion och/eller till exempel tömningsordning/tömningsdag. För kärl med 2 fraktioner går det att sätta två olika färger på vardera sida för att tydliggöra uppdelning av kärlet.

Färgclips kan även användas i syftet att synskadade personer lättare kan identifiera källsorteringen, till exempel med kort text såsom MAT/GLAS etc.

Färgclips

Artikelnummer: 844 480 XXX (vänster)

Artikelnummer: 844 485 XXX (höger)

Färger

Finns i olika färger och går att anpassa till kundspecifika färger och med egna texter vid behov

 

Offertförfrågan

Universalclips

Universal Clips kan fästas på kärlets lock och användas till exempel vid fyrfackssortering för att enklare indikera avfallsfraktion. Clipset kan, på samma sätt som färgclipsen, tillverkas i valfri färg och med text som anger typen av avfall.

Universalclips

Artikelnummer: 844 488 XXX 

Färger

Finns i olika färger och går att anpassa till kundspecifika färger och med egna texter vid behov

 

Offertförfrågan

Clips med Taktil skrift

Taktilskrift clips

Artikelnummer: 9890XX

Clips med taktil skrift (blindskrift) gör det lättare för synskadade personer att kunna källsortera sitt avfall.

 

Offertförfrågan