UWS underjordsbehållare och nedgrävda behållare

Ovanjord-system

Flexibla och anpassningsbara

PWS erbjuder olika ovanjordsystem, som är flexibla och praktiska. Systemen har många fördelar, är väldesignade och passar för olika fraktioner. Ovanjordsystemen kan enkelt utökas eller byggas på om det behövs mer volym och/eller plats för fler fraktioner. Ovanjordsystemen placeras utomhus, vilket bidrar till att man slipper uppvärmda soprum och minskar risken för dålig lukt.  Systemen ger en välordnad och prydlig förvaring av avfall som, med tydlig märkning, inbjuder till källsortering. De är enkla att komplettera, vid behov, för ett effektivt källsorteringssystem.

Drive-In-skåp
120-360 L
Drive-In-lift
Kärlgarage
240-660L
Clip Bin
Frog
Lill-glas
Sensibin
1-4 fraktioner