Kärlgarage

Flexibla och anpassningsbara

PWS erbjuder olika kärlgarage, som är flexibla och praktiska. Kärlgarage, även kallade kärlskåp, är ett skal för avfallskärl, som diskret passar in i utomhusmiljön. Kärlgarage placeras utomhus, vilket bidrar till att man slipper uppvärmda soprum och minskar risken för dålig lukt.  Systemen ger en välordnad och prydlig förvaring av avfall som, med tydlig märkning, inbjuder till källsortering. De är enkla att komplettera, vid behov, för ett effektivt källsorteringssystem.

Drive-In-skåp
120-370 L
Drive-In-lift (3-, 4-, 5-, 6 inkast)
Kärlgarage
240-660L