AWS/SAWS METRO

Bottentömd behållare för avfall och källsortering

AWS/SAWS Metro passar där en effektiv hantering av avfall krävs. Behållaren finns i två grundutförande –AWS som är placerad helt ovan mark och SAWS som är något nedgrävd, för större volym.

Behållaren har flera olika möjligheter att anpassas efter individuella behov. Den kan förses med inkast på båda sidor för att uppnå maximal fyllnadsgrad.

Standard är inkast typ halvtrumma.

SAWS inkast