Boxar

Pålitlig mellanlagring

När man har mindre volymer farligt avfall kan det räcka med en box. PWS erbjuder boxar i tre storlekar och olika färger; 21, 29 och 42 liter. Komplettera med lock vid behov.

Det finns även en Elbox med plats för småelsavfall, med sammanlagt 6,5 liter i två separata fack. Här får till exempel lampor och batterier plats. 

Se vår broschyr här