Nyheter från PWS

Lösningar för smidig avfallsinsamling

14.03.2023

 

På en liten yta får du plats med att sortera hela 8 olika fraktioner. Genom att välja Duo- eller Quattro Select får du tillgång till ett väletablerat och genomtänkt system som ger alla möjligheter att få en väl fungerande källsortering fastighetsnära.

Regeringen har beslutat att förpackningar ska samlas in fastighetsnära, så kallat FNI, hos alla svenska hushåll senast 2027. Alla hushåll får därmed källsortering i anslutning till sitt hem. Fler förpackningar ska hamna rätt från början och därmed öka materialåtervinningen.

PWS har redan i decennier arbetat med möjligheten för hushåll att källsortera hushållsnära. Vi är marknadsledande med stor bredd på alternativ för både kommuner och hushåll. Våra produkter och lösningar är framtidssäkrade och gjorda för både dagens och morgondagens behov.

Vid framtagning av nya produkter och lösningar så har vi alltid fokus på ergonomi, användarvänlighet, effektivitet och möjlighet till kundanpassning. Vår styrka ligger i att vi har interna resurser för hela förloppet från idé – design – analys – verktygskonstruktion – tester – produktion – till färdig produkt. Vi på PWS kan vägleda dig till bästa möjliga lösning för dina behov.

Vill du veta mer om hur du kan införa fastighetsnära insamling på ett smidigt sätt? Vi hjälper dig gärna!