Certifieringar

PWS uppfyller de strängaste kraven

Produktsäkerhet, garanterad kompatibilitet med system för avfallshantering, anpassning för nordiska förhållanden och lång livscykel är några av de främsta fördelarna med att använda kärl, system och tjänster från PWS. Dessutom ställs det viktiga miljökrav vid upphandlingar, på bland annat produktion, utveckling och bruk av produkterna. 

De satsningar PWS gör på forskning och utveckling, har lett till att vi uppfyller de strängaste kraven för kvalitetssäkring och certifiering.  

  • Certifiering enligt ISO 9001:2015
  • Certifiering enligt ISO 14001:2015
  • Certifiering av 2-hjuliga och 4-hjuliga kärl enligt EN 840 och RAL GZ 951/1 
  • Certifiering av källsorteringsenhter, underjordsystem och semiunderjordsystem enligt EN 13071 
  • Certifiering enligt ISO 50001