Så fungerar Bio Select

Bio Select-systemet har god ventilation

God ventilation ger torrare matavfall

Tack vare att Bio Select-systemet har god ventilation, torkar matavfallet lättare. Med ett torrare matavfall minskar risken för dålig lukt på sommaren liksom risken för fastfruset avfall under vintern.

Ventiler optimerar ventilationen

Två ventiler i nederdelen av kärlen och mellanbotten ger optimal ventilation. Mellanbotten fälls upp vid tömning. Kärlen kan även levereras med stansade sidor för ökad ventilation. Gummidistanser ger tyst stängning av locket samt ventilation av kärlet.

Combiolock för papperssäck

Välj till tillbehöret Combiolock med integrerad säckhållare för lätthanterlig pappersäck.

Biohyllan torkar och fryser matavfallet

I matavfallet pågår en biologisk nedbrytning, som resulterar i värme, fukt och kondens. En fuktig avfallspåse fryser lätt fast i kärlet på vintern och gör det svårt att tömma. Därför har PWS utvecklat Biohyllan, som enkelt monteras på nya och befintliga kärl. Biohyllan stycktorkar och styckfryser matavfallet. Man placerar papperspåsen med matavfall på Bio-hyllan i kärlet, där den mellanlagras och styckfryser innan den släpps ner i kärlet. Under sommarmånaderna används Biohyllan för att torka påsen. Kärlhygienen förbättras och vikten på avfallet minskar. När kärlet skall tömmas fälls Biohyllan automatiskt upp för att inte blockera tömningen.