Underjordsystem Mini XXL

PWS underjordsystem, Mini XXL, är ett yteffektivt underjordsystem för stora volymer avfall. Systemet kan kombineras med inkast, ovan jord, i olika utföranden. Underjordsystem bidrar till en fin stadsmiljö, trots stora mängder avfall. Vid tömning sugs avfallet upp via separat klaff i marknivå, underlättar tömningar och förhindrar vakuum vid tömning.

 

Santo
Pinto
Tano