Clips för avfallskärl

Tydliggör källsortering med Clips

PWS kärl är som standard förberett för att kunna fästa färgclips på lockets handtag.

Gäller alla kärl i storlekarna: 140/190/240/370/660/770 L

 

För att öka synligheten och därmed underlätta sorteringen kan färgclips fästas på locken för att visualisera till exempel vilka avfallsfraktioner som ska lämnas i avfallskärlet. 

Färgclipsen kan förses med kort upphöjd text såsom MAT, GLAS etc och underlättar därmed för synskadade personer att identifiera källsorteringen.

Färgclips

Artikelnummer: 844 480 XXX (vänster)

Artikelnummer: 844 485 XXX (höger)

Färger

Finns i flertalet olika färger t.ex. för nordisk standard och går att anpassa till kundspecifika färger och med egna texter vid behov

 

Offertförfrågan

Universalclips

Universal Clips kan fästas på kärlets lock och användas till exempel vid fyrfackssortering för att enklare indikera avfallsfraktion. Clipset kan, på samma sätt som färgclipsen, tillverkas i valfri färg och med text som anger typen av avfall.

Universalclips

Artikelnummer: 844 488 XXX 

Färger

Finns i olika färger och går att anpassa till kundspecifika färger och med egna texter vid behov.

 

Offertförfrågan

Clips med Taktil skrift

Taktilskrift clips

Artikelnummer: 9890XX

Clips med taktil skrift (blindskrift) gör det lättare för synskadade personer att kunna källsortera sitt avfall.

Färger

Finns i olika färger och går att anpassa till kundspecifika färger och med egna texter vid behov.

 

Offertförfrågan