UN-behållare

Trygg transport

PWS är experter på utrustning och hantering av allt slags avfall inom området farligt avfall och erbjuder bland annat lämpliga behållare som är UN-godkända. Kravet på UN-godkänt emballage gäller endast vid transport av farligt gods. PWS har UN-godkända behållare för fast gods eller avfall i storlekarna; 140, 240 och 660 liter. 

Vid behov av emballage för mellanlagring, sortering och intern hantering har PWS en mängd andra lämpliga behållare och sorteringsvagnar.