Hållbarhet genom effektiva system och produkter för avfallshantering och källsortering

PWS tar ansvar för miljön och skyddar naturresurser 

PWS utvecklar effektiva, genomtänkta och väl fungerande system och produkter för avfallshantering och källsortering. Genom sitt framstående utvecklingsarbete bidrar PWS till miljöarbetet på bred front, när man utvecklar produkter som radikalt ökar möjligheterna att återvinna material. Idag står vi vid det faktum att begreppet avfall fått en annan innebörd och gått från ”sopor” till ”resurser”.

Vid tillverkning av nya plastkärl jobbar PWS medvetet med att minska utsläppen av CO2 och att spara på energiåtgången. Detta möjliggörs genom att vi använder återvunnet material i produktionen, baserat på årtionden av erfarenhet och utveckling.

 

Utvecklad för att hålla för nordiskt klimat 

Hållbarheten på våra produkter är av största vikt; modulär konstruktion och materialoptimering förstärker kvalitén på våra produkter. Hållbara produkter skapas av optimal design, baserad på datorsimulering och erfarenhet. Möjligheten att byta ut enskilda komponenter samt en lättskött design bidrar till att våra produkter får en lång livscykel. 

PWS jobbar nära sin marknad och känner väl till effekterna som det nordiska klimatet har på avfallskärl. Vårt klimat utsätter avfallskärlen för stora påfrestningar. Kärlen måste klara låga temperaturer i kombination med den belastning som kärlen utsätts för vid tömning av fastfruset avfall. PWS har lång erfarenhet av att utveckla kärl och anpassar konstruktion, material och godstjocklek till de höga krav som ställs på kärl i Norden. Därför tillverkas alla PWS-kärl av en stabil och stark HDPE-plast, i en kvalité som är speciellt anpassad för det nordiska klimatet. 

PWS-kärlen uppfyller alla europeiska standarder och är certifierade i enlighet med den strängaste kvalitetsstandarden i världen, RAL-GZ 951/1. På vissa kärl garanterar vi upp mot den dubbla normerade belastningen.

 

Effektiva transporter

Att ha fabriker på olika platser i Europa, nära marknaderna, är en medveten strategi för att minska transportsträckorna för färdiga kärl. Alla PWS-kärl tillverkas i vår egen fabrik i Tyskland, Europas nordligaste tillverkare av kärl. Kärlen skickas till vårt centrallager i Sverige och levereras sedan ut i Norden. En optimerad strategi för leveranser ger inte bara miljöbesparingar vid transporter utan ökar också effektiviteten.