Referenser Quattro Select

Bengt Svensson, VD, MERAB

Vi fick hjälp att distribuera

”MERAB införde Quattro Select-systemet och PWS fick i uppdrag att distribuera 26000 kärl till 13000 abonnenter. Genom att exportera vår datafil till PWS datasystem kunde distributören, med hjälp av en handdator, ha stenkoll på koor-dinater, taggar och streckkoder. På så vis kunde kärlen knytas till respektive abonnent i samband med distributionen och vi fick tillbaka en uppdaterad datafil, med samlad information. Allt fungerade enligt plan och genomförandet var oerhört smidigt. Vi kunde koncentrera oss på våra löpande arbetsuppgifter.”

MERAB är ett avfalls- och återvinningsföretag som gemensamt ägs av kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. MERAB ansvarar för driften av sex återvinningscentraler och insamling av hushållsavfall i ägarkommunerna.

Hösten 2012 distribuerade PWS 26000 nya Quattro Selectkärl i Eslöv, Hörby och Höör under tre månader, för MERABs räkning.

Cecilia Holmblad, Renhållningschef, NSR

98 % valde Quattro Select

”Redan 2003 gav vi kunderna i Helsingborg möjlighet att välja mellan Quattro Select-systemet och tvåfackskärl. 98% av hushållen valde Quattro Select och är jättenöjda, vilket vi ser som ett kvitto på att det är ett väl fungerande system. Källsorteringen ökade och den totala mängden avfall minskade. Vi tror att sortering hemma samt information i samband med införandet har höjt kundernas miljömedvetenhet. Nu har vi systemet även i Båstad, Bjuv och Åstorp. Man kan placera kärlen var man vill, eftersom de är lätta att flytta fram när det är dags för tömning.”

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm och är ett företag inom insamling och behandling av material för återvinning, med ett flertal återvinningscentraler. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Båstad har NSR ansvar för renhållningen och servicen till kommuninvånarna. Målet är att minska mängden avfall och öka återvinningen, samt att avfall skall åka kollektivt. 

Dan Ohlsson, driftledare på Bälinge avfallsanläggning, Alingsås

Positivt för alla parter 

”Här i Alingsås bestämde vi oss för att erbjuda alla villahushåll Quattro Select-systemet. Vi har valt att införa det stegvis, för olika områden. I första steget anmälde 40% av hushållen sitt intresse inom en vecka och knappt ett år senare hade 70 % Quattro Select. Vi möter enbart positiv respons. Alla är väldigt nöjda och uttrycker att ’det är så gött, det är bara att gå ut och lägga, så kommer ni och hämtar’. Hushållen i de områden som ligger längre fram i planeringen har hört om systemet och efterfrågar redan Quattro Select. Det är roligt med sådana här projekt, där det är så positivt för alla parter.”

Bälinge avfallsanläggning tar hand om Alingsås-bornas avfall och skickar brännbart vidare till förbränning i fjärrvärmeverk samt matavfall till biogasrötning. I kommunen finns 7 700 villor, som alla skall bli erbjudna möjligheten att få Quattro Select-systemet under införandet 2012 – 2014. Målet är att minska mängden brännbart avfall genom att öka källsorteringen av det organiska avfallet och få bort tidningar och förpackningar ur det brännbara. Detta har markant förbättrats sedan införandet av Quattro Select-systemet.

Pauline Sitar, Höör

Vi sorterar noggrannare

”Vi har haft Quattro Select-systemet i några månader och tycker att det fungerar jättebra. Vi slipper alla turer till återvinningsanläggningen för att slänga sådant som vi nu kan lägga direkt i sopkärlen. Vi har nog blivit duktigare på att sortera sedan vi fick Quattro Select, i och med att systemet underlättar. Vi fick ett tips om att ha en plastlåda till förpackningar i köket och i den samlar vi det som skall sorteras och gör sedan själva sorteringen när vi slänger i Quattro Select-kärlen. På så sätt behöver vi inte ha flera behållare, för olika fraktioner, inomhus.” 

Hushållet fick Quattro Select i februari 2013. Distributionen sköttes av PWS och hämtning av fraktionerna ombesörjs av MERAB.

Cathrine Edholm, Renhållningsingenjör, Härnösand Energi & Miljö AB

Väl beprövat system

”Härnösands kommun tog ett beslut att byta avfallssystem, för att sortera ut matavfall och minska det brännbara avfallet. Valet föll på Quattro Select från PWS – ett system som känns tryggt, då det används av många kommuner och är väl dokumenterat. 65% av abonnenterna valde det nya flerfackssystemet och övriga behöll det gamla kärlet och kompletterade med ett kärl för matavfall. Quattro Select-systemet bidrar till att den brännbara fraktionen minskar, vilket vi fått bekräftat i samband med analyser. PWS har hjälpt oss med värdefulla tips och råd samt montering, ID-märkning, distribution av nya kärl och insamling av gamla. Deras organisation har hanterat hela processen väldigt smidigt och effektivt, vilket vi tycker har varit positivt.”

Om verksamheten: Härnösand Energi och Miljö AB, HEMAB, är ett kommunägt företag som servar kommunens innevånare med insamling och återvinning av avfall, fjärrvärme och vindkraft, vatten och avlopp samt stadsnät och el.

Om projektet: Under fem veckor i maj och juni 2014 distribuerade PWS nya Quattro Select-system i Härnösands kommun på uppdrag av Härnösand Energi och Miljö AB. De abonnenter som valt att behålla sitt gamla kärl, fick ett kompletterande Bio Select-kärl, speciellt utvecklat av PWS  för matavfall.