Komprimerande UWS

Smart kompakterande UWS för källsortering av kartong, wellpapp, pappersförpackningar, plastförpackningar och restavfall som ofta tar upp stor plats i källsorteringen.

Komprimatorlösningen innebär att avfallet pressas ihop för att ta mindre plats, därmed kan tömningsfrekvensen minimeras avsevärt.

Fördelar

 • Mycket hög komprimering av avfallet
 • Besparingar genom att minimera tömningsfrekvensen
 • Minskning av antalet behållare som krävs
 • Frigör utrymme i det offentliga rummet för t.ex. parkeringsplatser
 • Anpassning till ny eller befintlig betongkassun

Teknisk data

 • containern är tillverkad av varmgalvat, korrosionsbeständigt stål 
 • containern skyddas av en betongkassun
 • inkasten är tillverkade i varmgalvat, korrosionsbeständigt och antigrafitti-behandlat stål 

Möjliga tillbehör

 • stora möjligheter att anpassa färgval och markbeläggning med hänsyn till befintlig miljö
 • olika färger samt Hammarlack 
 • kundanpassad märkning
 • olika låssystem med nyckel eller tag för användarna
 • olika typer av system för tömning (finns för alla typer av kranbilar)

 

Färger

 • finns i olika standard färger inkl. antigraffitilack samt i Hammarlack

  • hammarlackytan döljer effektivt damm och pollen

 

 Offertförfrågan