Duo Select -järjestelmä

Duo Select -astiat
Lisävarusteet

Älykäs tulevaisuuden valinta – laajennettava järjestelmä

Jätteiden käsittelyä koskevat vaatimukset tiukentuvat. Ympäristölakien mukaan loppujätteiden määrää on vähennettävä ja kierrätystä on lisättävä, jotta ympäristökuormitus pienenee. Tämä edellyttää jätteiden lajittelun järjestämistä helpolla ja hyvin toimivalla tavalla. Duo Select -järjestelmä antaa kaikki mahdollisuudet valmistautua tulevaisuuteen. Duo Select on laajennettava järjestelmä yhden jätejakeen käsittelystä edistyneeksi syntypaikkalajittelujärjestelmäksi. Hyvät varusteet ja informaatio parantavat motivaatiota käyttäjien keskuudessa. Jos jätteiden lajittelu on helppoa ja kätevää, se myös tehdään!

Esite

>> A4-esite jäteastioista tästä.

Duo Select