Jätteestä resurssiksi

Ympäristötietoisuus lisääntyy

Alussa jätteet heitettiin suoraan kadulle. Sitten kunnallinen jätehuolto alkoi kehittyä ja vuodesta 1945 aina 1980-luvulle jätteiden käsittely tapahtui suurin piirtein samalla tavalla. Jätteet kerättiin ja kuormattiin keoksi. Kaikki oli ”loppujätettä”, eikä kukaan ajatellut resurssien joutumista hukkaan. 1980-luvun jälkeen näkemykset jätteestä ovat muuttuneet ja ympäristökysymykset ovat nousseet yhä enemmän esille. Maailman resurssit eivät riitä enää kauan uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Olemme joutuneet ottamaan käyttöön ne voimavarat, jotka ovat saatavissa jätteestä, ja aloittamaan kierrätyksen syntypaikkalajittelun avulla.

Vähennä loppujätteiden määrää

Jätteiden käsittely voi olla kallista ja paljon kierrätyskelpoista jätettä joutuu yhä edelleen loppujätteeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että isot määrät seka/ loppujätettä täytyy käsitellä tarpeettoman korkeilla kustannuksilla samalla, kun resurssit menevät hukkaan. Ympäristölakien mukaan kierrätystä on lisättävä, jotta ympäristökuormitus pienenee. Tämä edellyttää jätteiden lajittelun järjestämistä helpolla ja hyvin toimivalla tavalla.

PWS on osa tätä tärkeää ympäristötyötä

PWS tekee jatkuvasti kehitystyötä sekä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa, ja se on kehittänyt järjestelmiä helpottamaan syntypaikkalajittelua. Olemme esimerkiksi tuoneet markkinoille mullistavan Quattro Select -syntypaikkalajittelujärjestelmän, joka mahdollistaa jopa 10 jätejakeen keräämiseen kahteen astiaan sekä materiaalien noutamisen tontilta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Quattro Select -järjestelmä lisää kierrätettävien jätejakeiden määrää ja vähentää loppujätteen määrää. Olemme kehittäneet myös maanalaisen järjestelmän, jossa isot jätemäärät varastoidaan maan alla. Jäte säilyy viileänpänä ympäri vuoden ja pahan hajun riski vähenee. Erilaiset täyttöaukot mahdollistavat oikean syntypaikkalajittelun.