Laaja valikoima valmiina myös tulevaisuuden haasteisiin

Kehitetty pohjoismaisiin olosuhteisiin

PWS on markkinajohtaja Pohjoismaissa jätteiden ja kierrätettävien materiaalien tilapäisissä säilytysratkaisuissa. Pitkän kokemuksen ja vankan tietämyksen ansiosta tiedämme pohjoismaisten olosuhteiden vaatimukset. Tarjoamme laajan valikoiman korkealaatuisia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat jätteiden käsittelyn alalla toimivia asiakkaitamme tehostamaan prosessejaan ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa.

Tarjoamme ratkaisuja, emme pelkästään tuotteita

PWS tarjoaa erityyppisiä ratkaisuja ja ergonomisia astioita tehokkaaseen ja hyvin toimivaan syntypaikkalajitteluun. Vakiovalikoimaan kuuluvat 2-, 3- ja 4-pyöräiset astiat, joiden tilavuus on 80–1100 litraa. Kaikkien astioiden kehittämisessä on otettu huomioon ergonomia, turvallisuus ja työympäristö. Combio ja Bio Select ovat ilmastoituja astioita, jotka on kehitetty erityisesti usein kosteille ruokajätteille. Quattro Select on järjestelmä, jossa on paikka neljälle jätejakeelle. Astia vaatii vain pienen tilan, ja kerättävät jakeet noudetaan tontilta. PWS on sitoutunut toimittamaan innovatiivisia, kestäviä tuotteita sekä hyvää asiakaspalvelua. Tarjoamme kattavan valikoiman palveluja astian koko elinkaaren ajaksi:

 • Suunnittelu
 • Tietojen keruu
 • Jakelu
 • Korjaus, kunnossapito ja puhdistus
 • Talouspalvelut
 • Keräys ja kierrätys

 

Optimoimme jätteiden käsittelyn

PWS optimoi jäteastioiden käytön

 • elinkaaren hallinnalla
 • tuotteiden kestoiällä

PWS tarjoaa markkinoiden uusien vaatimusten mukaista tuotekehitystä

 • käyttämällä kierrätysmateriaalia
 • kehittämällä astiakokoja, jotka soveltuvat nykyisille jätemäärille
 • räätälöimällä ratkaisuja, jotta asiakkaat täyttäisivät asetetut vaatimukset
 • auttamalla asiakkaita täyttämään kestävän kehityksen tavoitteensa

 

Helppoja päivittää, täydentää ja räätälöidä asiakaskohtaisesti

PWS pyrkii jatkuvasti parantamaan ja kehittämään jäteastioita ja järjestelmiä jätteiden käsittelyn tehostamiseksi. Astiat voidaan tilata vakiomalleina ja päivittää myöhemmin lisävarusteilla vielä paremmin toimiviksi. Ne voidaan varustaa lisävarusteilla myös jo heti toimituksessa. PWS:llä on hyvät mahdollisuudet täyttää asiakkaiden toiveet ja räätälöidä muun muassa astioiden rakenne, tunnistus, värivalinnat ja merkinnät.

Täyttää kestävän kehityksen tavoitteet

PWS:n tavoitteena on CO2-päästöjen minimoiminen. Valmistamme tuotteet lähellä asiakkaitamme ja optimoimme kuljetukset. Suunnittelemme tuotteet kierrätettäviksi. Joulukuussa 2010 voimaan tulleen EU-direktiivin mukaan materiaalien uusiokäyttö ja kierrätys ovat tärkeimmät vaatimukset päivitetyissä kansallisissa jätteiden käsittelyä koskevissa määräyksissä. PWS pyrkii käytettyjen astioiden materiaalien ja varusteiden sataprosenttiseen uusiokäyttöön.