Nyheter från PWS

En fjärdedel av Sveriges kommuner har infört fyrfackskärl!

22.10.2020

En fjärdedel av Sveriges kommuner har infört fyrfackskärl.


Sigtuna, Håbo, Knivsta och Upplands-Bro kommun har tillsammans startat införandet av Quattro Select, även kallat fyrfackskärl, och ansluter sig till den fjärdedel av Sveriges kommuner som har infört Quattro Select systemet! Med Quattro Selet minskar restavfallet med >50% från dag ett! Quattro Select är enkelt, bekvämt och tydligt för användare, därav den höga sorteringsgraden.


PWS serviceteam sköter distributionen av de 40 000 nya avfallskärl i återvunnet material som ska ställs ut och i samband med utställningen samlas även de gamla kärlen in för att återvinnas.Totalt är det ca 550 ton plast som återvinns vid återtagningen av Sigtunas, Håbo, Knivsta och Upplands-Bros gamla kärl. Materialet vi återvinner använder vi till produktion av nya kärl!


Besök Sigtuna för att få veta mer om Quattro Select, vår service med insamling och distribution.Kontakta respektive säljare om intresse finns! Respektive säljare har en agenda som vi kan skicka till dig.

Länk till alla säljare på PWS