Frog

Bottentömd behållare för avfall

Frog passar där en effektiv hantering av avfall krävs. Behållaren finns í två grundutförande – en som är placerad helt ovan mark och en som är nedgrävd 40cm, för större volym.

Behållaren har flera olika möjligheter att anpassas efter individuella behov. Den kan förses med ett eller två inkast (enkel eller dubbeltrumma). Dubbla motstående inkast är standard och ett krav för att uppnå maximal fyllnadsgrad.