PWS Miljö- & Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

PWS verkar inom miljöområdet med system och produkter där människor och miljö skall vara i centrum. Detta når vi genom:

  • att erbjuda funktionella produkter och system som möjliggör effektiv hantering av restprodukter
  • att beakta produkternas miljöpåverkan i samband med produktutveckling och genom produktförbättring minska dess miljöpåverkan
  • följa de bindande krav som verksamheten berörs av
  • aktivt verka för att förebygga förorening och ständigt minska verksamhetens miljöpåverkan

 

Kvalitetspolicy

PWS skall utveckla funktionella system och produkter där kunders krav, kundnytta och produktkvalitet skall vara i centrum. Detta når vi genom:

  • kompetent rådgivning
  • samverkan med leverantörer och kunder
  • säkra leveranser
  • rätt kvalitet på produkt
  • ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet

 

PWS uppfyller de strängaste kraven för kvalitetssäkring och certifiering.

Jag vill se alla PWS certifieringar