Toronto avfallssystem

Väl genomtänkt i olika utföranden

Toronto är ett genomtänkt avfallssystem, som passar in i olika stadsmiljöer. Toronto är ett delvis nedgrävt system som kan ta emot större mängder avfall och passar på platser där man av olika skäl inte vill eller kan göra omfattande grävningar – till exempel mark som har arkeologiska värden, mark som är för hård att gräva i eller som är full av kablar och rör. Installationen är enkel och omfattar endast mindre omfattande grävarbete. Med sin reducerade underjordvolym uppnår Toronto ändå kapaciteter på 3, 4 eller 5 m3 med grävdjup på 60, 105 och 150 cm.  

Torontos utveckling är baserad på lång erfarenhet av rationell avfallshantering där användarvänlighet, säkerhet, hållbarhet och brandsäkerhet är viktigt, liksom integrationen i den omgivande miljön. Inkasten kan beställas i RAL-färger och behållaren kläs in med olika typer beklädnad. Inkast finns för olika fraktioner som snabbt och enkelt kan anpassas till andra fraktioner vid behov. 

 

Praktisk och hållbar

När Toronto är installerat, kan man räkna med låga underhållskostnader. Systemet är robust och tillverkas helt utan plastdetaljer, vilket gör det tåligt mot temperaturvariationer. Betongbehållaren och inkastet med 3 mm tjockt galvaniserat stål borgar för många års användning och resulterar i en interiör och exteriör som är robust, hållbar och brandsäker samt motståndskraftig mot vandalisering. Systemet har små krav på underhåll och inget behov av engångssäckar, vilket resulterar i en fördelaktig kostnadsbild. Systemet har tömningsanordning för olika typer av bilar och är lätt att tömma.

 

Funktionell för varje miljö

Toronto smälter in i den omgivande miljön, eftersom man lätt kan anpassa systemet. Välj mellan olika färger, hamrat utförande eller metalliclack på inkasten. Betongbehållaren kan kläs in i till exempel trä eller någon färgad beklädnad. Som tillval kan man få antigrafittibehandling. Inkasten är placerade i optimal höjd även för den som är rullstolsburen.

Toronto levereras som standard med två inkast, för att kunna ta emot optimal mängd avfall. Det finns olika inkast för olika fraktioner som bland annat restavfall, glas, papper, textilier och plast. Det finns också möjlighet att välja ett inkast, i stället för två. Systemet är flexibelt och kan senare på ett enkelt sätt ändras till andra typer av inkast, vid behov. För största barnsäkerhet väljs inkast i form av volymbegränsad trumma, (dubbeltrumma eller enkeltrumma) där avfallet hamnar och töms ner i behållaren först när inkastet stängs.