UWS underjordsbehållare och nedgrävda behållare

Underjord-system - helt eller delvis nedgrävda

PWS erbjuder flera olika underjordsystem som kan ha helt eller delvis nedgrävda behållare. Systemen med underjordsbehållare har många fördelar. Bland annat får det plats mycket avfall på liten yta, när avfallet mellanlagras under jord. När avfallet förvaras i den svala miljön i en underjordsbehållare, minskar risken för dålig lukt. I stället för soprum kan man integrera väldesignade inkasthus på ett diskret sätt i utemiljön. Kraven på underhåll minskar och behovet av soppåsar och uppvärmning försvinner, vilket bidrar till en mer fördelaktig ekonomi, jämfört med traditionella soprum. Exempel på underjordsbehållare är UWS och BAGIO.

Ladda ner broschyrer om UWS och BAGIO

>> Du hittar vår lilla ”lättversionsbroschyr” om UWS och Bagio här.

>> Du hittar vår A4-broschyr om UWS här.

>> Du hittar vår A4-broschyr om Bagio här.

Länk till underjord-system

>> UWS

>> Minicollector

>> Bagio