FULLTRÄFF FÖR MILJÖN

 

VÄGEN TILL FRAMGÅNG

Miljövänlig kontorsinredning, hållbar upphandling av kontorsmaterial och ekologiska affärsstrategier är numera är en naturlig del av många företagsprofiler. Till detta hör även källsortering av avfall och återvinningsbart material i kontorsmiljöer, där inte bara funktionalitet är viktigt, utan även en attraktiv design. Campus Goools yteffektiva produktdesign erbjuder plats för tre fraktioner och är en utrymmesbesparande lösning för integration i korridorer och kontorsytor.

 

 

HÅLLBARHET

Campus Goool är en hållbar lösning för en avancerad källsortering i inomhusmiljöer. Den är helt återvinningsbar och kan tillverkas av återvunnet material. Produktens höga kvalitet garanterar en lång livslängd. Komponenterna kan enkelt bytas ut vid behov. Camus Goool erbjuder en lösning för effektiv källsortering av flera fraktioner, som är mer ekonomisk och mer ergonomisk jämfört med individuella papperskorgar, vilket annars är vanligt vid avancerad källsortering. Den förbättrade möjligheten att källsortera olika fraktioner resulterar i en högre grad av återvinningsbart material.

 

 

ESTETIK

Tack vare sin välgjorda design smälter Campus Goool väl in i moderna kontorsmiljöer. Med en rad olika valmöjligheter för material och specialfärger kan den anpassas till, och smälta in i, inredningen utan att påverka rymden i kontorsmiljön på ett negativt sätt, som så många andra källsorteringslösningar kan göra. Märkning och dekaler kan anpassas individuellt på lock och sidor, vilket öppnar för möjligheter att exponera verksamhetens grafiska design.

Broschyr

>> Broschyr för Campus Goool (pdf)

 

 

 

 

Offertförfrågan

 

MILJÖVÄNLIG

• en hållbar lösning för miljöorienterade företag

• 100 % återvinningsbar

• högsta kvalité för en lång livscykel

• ekonomiskt och ergonomisk – en enda behållare ersätter ett stort antal papperskorgar

• uppenbart minskade kostnader för tömning av avfallet

• minimalt behov av avfallspåsar

• bättre utnyttjande av återvinningsbart material, tack vare högre grad av rena fraktioner, vilket ger en högre grad av återvinning

• tillverkning är möjlig med upp till 100 % återvunnet material

FUNKTIONELL

• vattentät

• tre 45-liters innerbehållare, som kan lyftas ut vid behov

• lättstädade ytor

• locket har gångjärn, vilka kan låsas i valfritt läge

• lätt att flytta

• skadar inte golvet

• en lättskött och hygienisk lösning

• levereras i individuella kartonger – klar att användas

INDIVIDUELL

• olika materialmöjligheter

• individuell märkning

• möjligheter till olika inkast 

• möjligheter till många specialfärger