Aalborg modellen

Fakta

Extra tyst

Finns som både 1- och 2 kammarlösning

Alla behållare har samma design och uttryck.

Utrymme för 3 fraktioner, t.ex. batterier eller mindre elektronik.

Insatserna är dolda bakom trumöppningen, vilket minskar vatten som kommer in behållaren.

Möjlighet till piktogram och text under antigrafi-lacken.

 

Offertförfrågan