Finncont Blok2 inkast/behållare

 

Bilden ovan visar Blok2 i både Surface- och Deep-utförande. Deep innebär att systemet är installerat under marknivån (med ett installationsdjup på cirka 1500 mm), medan Surface innebär att behållaren är synlig och kan installeras på marken utan behov av grävning.

Finncont® Blok2 Deep

Teknisk data

 • Nominell volym: 5 m3
 • Delbar i 1–6 delar
 • Dimensioner b x d (mm): 1580 x 1580 mm Inkl. lock och panel: 1620 x 1620 mm
 • Totalhöjd: 2850 ±30 mm beroende på lyftmekanismen
 • Monteringsdjup: 1500 - 1550 mm
 • Inkastöppning ca. 1100 mm hög från marken
 • Glasinsamlingens ljudeffektnivå Lwa: 86 dB(A)±1,5 lyftsäcksversioner och 94 dB(A)±1,5 lyftbehållarversioner
 • Material:

  • Kassun producerad i fiberarmerad betong
  • Lock och inkastlucka i rotationsgjuten plast

 • Tillverkad i enligt med EN13071
 • Uppfyller normer och gällande standard samt ISO 21898 och 2000/14/EC

Möjliga tillbehör

 • Tillgänglig med tre olika lyftmekanismer: 1-krok, 2-krok eller Kinshofer
 • Möjlighet till dubbla inkast
 • Inkast kan förses med mekaniskt lås eller elektronisk låsning för tagg/bricka

Färger

 • Paneler
 • Målad stål, grå
 • Aluminium eller målad aluminium (färger i färgkartan RAL)
 • Grå eller svart komposit

 

Offertförfrågan

Finncont® Blok2 Surface

Teknisk data

 • Installeras på markytan, på en plan och bärande yta
 • Nominell volym: 2,5 m3
 • Delbar i 1–3 delar
 • Dimensioner b x d (mm): 1580 x 1580 mm Inkl. lock och panel: 1620 x 1620 mm
 • Totalhöjd: 1350 mm
 • Inkastöppning ca. 1100 mm från marken
 • Glasinsamlingens ljudeffektnivå Lwa: 94 dB(A)±1,5
 • Material: behållare, lock och inkastlucka i PE
 • Tillverkad i enligt med EN13071
 • Uppfyller normer och gällande standard samt ISO 21898 och 2000/14/EC

Möjliga tillbehör

 • 1-krok lyftmekanismer
 • Möjlighet till dubbla inkast
 • Inkast kan förses med mekaniskt lås eller elektronisk låsning för tagg/bricka

Färger

 • Paneler
 • Målad stål, grå
 • Aluminium eller målad aluminium (färger i färgkartan RAL)
 • Grå eller svart komposit

 

Offertförfrågan

Offertförfrågan

Modulens delbarhet exempel

1/1
2 x 1/2
2/3, 1/3
3 x 1/3

Inkastlucka alternativ

Stor inkastlucka (1/2, 2/3, 1/1)
Full öppning 450x500 mm
Kartongöppning 450x150 mm
Flasköppning Ø200 mm
Liten inkastlucka (1/6, 1/3)
Full öppning 280x500 mm
Flasköppning Ø200 mm
Högerhängd inkastlucka (1/6)
Möjliggör användning av två motsatt installerade 1/6 lyftbehållaren i slutet av raden
Trumlock (2/3, 1/1)
Nominell volym: 60 l
Fyllningshålets storlek: 330x340 mm

Finncont® Blok2 Lyftbehållare

Avfallsinsamling med behållare utan sopsäck

 • Sparar tid vid tömning
 • Säker och lätt att hantera
 • Ekonomiskt alternativ tack vare tids- och kostnadsbesparingar
 • Tyst daglig insamling tack vare PE-materialet
 • Testad enligt EN13071 standarden
 • Ljudisolering testad enligt direktiv 2000/14/EC annex III item 22

Lyftalternativ:

 • Surface 1/3 modell med 1-krok
 • Deep 1/6 modell med 1-krok
 • Deep 1/3 och 1/2 modeller med 1-krok, 2-krok eller Kinshofer flex
 • Deep 2/3 och 1/1 modeller med 2-krok eller Kinshofer flex

 

 

 

 

 

Teknisk data för arkitekter