Varför delvis nedgrävt?

Väl dokumenterat

Bagio underjordsystem är väl beprövat och dokumenterat genom samarbetet med alla de kommuner som infört systemet.

 

Tar liten plats

Med en nedgrävd container, som kan ta emot stora mängder avfall, förvaras avfallet helt dolt under jord. Avfallet samlas i en avfallssäck, som är tillverkad av återvinningsbar polypropylen i dubbla lager, för hög stabilitet och god hållbarhet.. 

 

Lätt att installera 

Bagio underjordsystem har en lätt, stabil och robust konstruktion. Systemet säkrar behållarens förankring och ingen extra förstärkning krävs. 

 

Fördelaktig installation – lång hållbarhet

Bagio underjordsystem är ett lätthanterligt underjordsystem med lång livslängd. De löpande kostnaderna är förmånliga eftersom det inte finns behov av uppvärmda soprum och engångssäckar.

 

Minskar risken för dålig lukt

När avfallet förvaras under jord hålls temperaturen på avfallet sval och jämn, året om, och risken för dålig lukt minimeras.

 

Kan ta emot stora mängder avfall

Efter hand som avfallet slängs ner i inkastet, komprimeras det av sin egen tyngd. Det innebär att Bagio-systemet är gjort för stora mängder avfall.

 

Användarvänliga inkast för olika fraktioner

Oavsett storlek på Bagio-behållaren har alla samma optimerade, användarvänliga inkasthöjd, för olika fraktioner. Inkastet med självstängande lock kan vara i standardstorlek, eller större. Det större inkastet kan kompletteras med en barnsäkerhetsspärr (som minskar inkastets diameter) med hänglås. När man behöver slänga större föremål låser man upp hänglåset och öppnar barnsäkerhetsspärren. 

 

Lätt att tömma

Bagio är utrustad med en smart, tömningsbar säck. Eftersom vikten då blir låg, behövs ingen speciell avfallsbil. Tömningen kan utföras med hjälp av en vanlig lastbil med kran.