Vad är Bagio?

Effektivt och modernt system 

Bagio är ett mycket effektivt och modernt, delvis nedgrävt avfallssystem. Bagio är en utrymmesbesparande lösning, som ger en stor ”osynlig” volym under jord. Ett bra underjordsystem håller en jämn, sval temperatur hela året, vilket minimerar risken för dålig lukt.

Bagio underjordsystem passar perfekt överallt, där stora mängder avfall genereras, till exempel i parker och bostadsområden där standardkärlen inte räcker till. Tack vare komprimeringen, med hjälp av tyngdkraften, minskar tömningsfrekvensen

 

Olika utföranden

Standard Bagio finns i tre olika storlekar (1,3 m3, 3 m3 och 5 m3) och levereras med lösa säckar. Bio Bagio (0,6 m3) levereras med fast behållare. Längst ner på denna behållare finns en 50 literstank för uppsamling av vätska.


Lång livslängd, minimalt underhåll

Bagio är en lätt, stabil och robust konstruktion. Systemet säkrar behållarens förankring och ingen extra förstärkning krävs. Motståndskraften mot stötar och korrosion säkras tack vare rotationsgjutning. Tillsammans med UV-stabiliserad HDPE-plast garanterar detta att behållarna får en lång livslängd. Designen är optimerad för effektiv tömning, enkel rengöring och minimalt underhåll.