Tillbehör Bagio

Inkast för ett stort antal fraktioner

Bagios inkast har självtänkande lock. Olika inkast erbjuder flexibla lösningar som kan kundanpassas, tack vare att det finns inkast för ett stort antal olika fraktioner.

 

Olika material i säcken

Bagiosystemet erbjuder val mellan tre olika material i säcken.

 

Beklädnad

Bagio levereras i standardutförande i grå, slagtålig HDPE-plast. Bagio kan kompletteras med en beklädnad av impregnerat trä.

 

Mätning av fyllnadsnivå

Genom att mäta fyllnadsnivån kan man kontrollera när det är dags för tömning.

 

Låssystem

Bagio kan förses med låssystem.

 

Fyrpunktssystem för tömning

Bidrar till en säker tömning.