Tillbehör Bagio

Inkast för ett stort antal fraktioner

Bagios inkast har flera flexibla lösningar som kan kundanpassas, tack vare att det finns inkast för ett stort antal fraktioner.

 

Olika material i säcken

Bagiosystemet erbjuder val mellan tre olika material i säcken: standard, glas, brandsäkrad

 

Beklädnad

Bagio levereras i standardutförande i grå, slagtålig HDPE-plast. Bagio kan kompletteras med en beklädnad av komposit panel, impregnerat trä panel eller metall

 

Mätning av fyllnadsnivå

Genom att mäta fyllnadsnivån kan man kontrollera när det är dags för tömning.

 

Låssystem

Bagio kan förses med olika typer av låssystem.

 

Fyrpunktssystem för tömning

Bidrar till en säker tömning.