Så fungerar Bagio

Yteffektivt för stora mängder avfall

Bagio har ergonomiskt utformade inkast ovan jord. Under jord, nedgrävt, finns det plats för stora mängder avfall. Risken för dålig lukt minimeras och avfallet samlas i en säck, som enkelt kan tömmas. Efter hand som det kommer mer avfall, komprimeras avfallet av sin egen tyngd. 

 

Enkelt och ergonomiskt

Bagio är ett enkelt underjordsystem, med alla de fördelar som Semi-UWS underjordsystem har; jämn, sval temperatur året om, yteffektiv och ekonomisk källsortering. Bagio har många källsorteringsmöjligheter. För organiskt avfall finns en solid innerbehållare, med vätskeuppsamling. Bagio är tillverkad av UV-beständig, stabil, grå HDPE-plast. Systemet har lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Som tillval finns möjlighet att klä in ovanjorddelen i bland annat impregnerat trä.

Bagio bygger på en återanvändbar och återvinningsbar avfallssäck, med dubbla stabiliserande väggar, där avfallet komprimeras av sin egen tyngd. Systemet har en automatisk, hygienisk stängning av inkastlocket. 

 

Lätt att tömma

Bagio är utrustad med en smart, tömningsbar säck. Eftersom vikten då blir låg, behövs ingen speciell avfallsbil. Tömningen kan skötas av en person med en vanlig lastbil med kran. Säcken lyfts upp ur behållaren, öppnas, töms, försluts och lyfts sedan på plats igen.

Säcken har dubbla lager med hög stabilitet och god hållbarhet. Säcken är fastsatt vid locket, även när behållaren töms, vilket förenklar hanteringen. Även det innovativa ”one-point”-systemet förenklar hanteringen och ger en snabbare tömningsprocess som kan hanteras av en enda person.