Bagio II

Med en enkel design och rymd är BAGIO kostnadseffektivt alternativ till konventionella avfallsbehållare. Förutom att minimera obehagliga luktproblem för människor som bor nära uppsamlingsplatsen, genom att ersätta befintliga behållare med nedgrävda lösningar, kan du frigöra mer utrymme för till exempel grönområden, lekplatser och parkeringsplatser.

 

Bagio II behållare finns i tre olika storlekar på inkastbehållare. Behållarna finns både ovan mark och med två olika installationsdjup, kort (500-600 mm) eller långt (1750 mm) där säckarna är i olika storlekar, från 0,8 m3 till 5,0 m3.

Behållarna finns med två inkast i locket, för att få bästa möjliga fyllnadsgrad.

 

Bagio Street
Bagio II - Kort version
Bagio II - Lång version