Bagio II

Med en enkel design och rymd är BAGIO kostnadseffektivt alternativ till konventionella avfallsbehållare. Förutom att minimera obehagliga luktproblem för människor som bor nära uppsamlingsplatsen, genom att ersätta befintliga behållare med nedgrävda lösningar, kan du frigöra mer utrymme för till exempel grönområden, lekplatser och parkeringsplatser.

 

Bagio II behållare finns i tre olika storlekar på inkastbehållare. Inkastbehållaren har två olika installationsdjup, kort (500-600 mm) eller långt (1750 mm) där säckarna därmed är i olika storlekar, från 0,8 m3 till 5,0 m3

Den största inkastbehållaren finns med två inkast i locket (Dubbelkammare) eller Dubbel trumma (Double drum - DD), för att systemet ska vara så flexibelt som möjligt.

>> Du hittar vår A4-broschyr om Bagio här

 

Bagio II - Kort version
Bagio II - Lång version