Bagio Underjordsystem

Bagio är lättskött och enkelt

Underjordsystemet Bagio är ett semi-underjordsystem. Det betyder att det är till hälften nedgrävt, med alla fördelar det innebär att förvara avfall under jord. Avfallet samlas i en säck, som lyfts upp och öppnas vid tömning. Bagio erbjuder ett yteffektivt och ekonomiskt källsorteringssytem, med möjlighet till inkast för olika fraktioner.

Bagio behållare

Vad är Bagio?

Effektivt och modernt system

Bagio är ett mycket effektivt och modernt, delvis nedgrävt avfallssystem. Bagio är en utrymmesbesparande lösning, som ger en stor ”osynlig” volym under jord. Ett bra underjordsystem håller en jämn, sval temperatur hela året, vilket minimerar risken för dålig lukt. Bagio underjordsystem passar perfekt överallt, där stora mängder avfall genereras, till exempel i parker och bostadsområden där standardkärlen inte räcker till. Tack vare komprimeringen, med hjälp av tyngdkraften, minskar tömningsfrekvensen

Olika utföranden

Standard Bagio finns i tre olika storlekar (1,3 m3, 3 m3 och 5 m3) och levereras med lösa säckar. Bio Bagio (0,6 m3) levereras med fast behållare. Längst ner på denna behållare finns en 50 literstank för uppsamling av vätska.

Lång livslängd, minimalt underhåll

Bagio är en lätt, stabil och robust konstruktion. Systemet säkrar behållarens förankring och ingen extra förstärkning krävs. Motståndskraften mot stötar och korrosion säkras tack vare rotationsgjutning. Tillsammans med UV-stabiliserad HDPE-plast garanterar detta att behållarna får en lång livslängd. Designen är optimerad för effektiv tömning, enkel rengöring och minimalt underhåll.  

Bagio II

Varför delvis nedgrävt?

 

Väl dokumenterat

Bagio underjordsystem är väl beprövat och dokumenterat genom samarbetet med alla de kommuner som infört systemet.

 

Tar liten plats

Med en nedgrävd container, som kan ta emot stora mängder avfall, förvaras avfallet helt dolt under jord. Avfallet samlas i en avfallssäck, som är tillverkad av återvinningsbar polypropylen i dubbla lager, för hög stabilitet och god hållbarhet.

 

Lätt att installera 

Bagio underjordsystem har en lätt, stabil och robust konstruktion. Systemet säkrar behållarens förankring och ingen extra förstärkning krävs. 

 

Fördelaktig installation – lång hållbarhet

Bagio underjordsystem är ett lätthanterligt underjordsystem med lång livslängd. De löpande kostnaderna är förmånliga eftersom det inte finns behov av uppvärmda soprum och engångssäckar.

 

Minskar risken för dålig lukt

När avfallet förvaras under jord hålls temperaturen på avfallet sval och jämn, året om, och risken för dålig lukt minimeras.

 

Kan ta emot stora mängder avfall

Efter hand som avfallet slängs ner i inkastet, komprimeras det av sin egen tyngd. Det innebär att Bagio-systemet är gjort för stora mängder avfall.

 

Användarvänliga inkast för olika fraktioner

Oavsett storlek på Bagio-behållaren har alla samma optimerade, användarvänliga inkasthöjd, för olika fraktioner. Inkastet med självstängande lock kan vara i standardstorlek, eller större. Det större inkastet kan kompletteras med en barnsäkerhetsspärr (som minskar inkastets diameter) med hänglås. När man behöver slänga större föremål låser man upp hänglåset och öppnar barnsäkerhetsspärren.

 

Lätt att tömma

Bagio är utrustad med en smart, tömningsbar säck. Eftersom vikten då blir låg, behövs ingen speciell avfallsbil. Tömningen kan utföras med hjälp av en vanlig lastbil med kran.