PWS har sina rötter i den skånska Perstorpskoncernen, ett bolag som grundades 1881 och som allt sedan starten haft resurshushållning och framsynt kundfokus som viktiga drivkrafter.  

Under 1980-talet lades grunden till det som idag utgör produktsortimentet till PWS. Det krävdes modiga beslut, god omvärldskoll och djärvhet för att våga satsa på att utveckla och producera sopkärl av plast, försedda med ett par hjul. Bakgrunden var insikterna om riskerna i arbetsmiljön för sophämtarna, som på den tiden antingen fick lyfta och bära fyllda sopsäckar eller rulla tunga plåtkärl fram till sopbilen.

Redan på 1990-talet var Perstorpkoncernen igång med försök att tillverka sopkärlen i återvunnen plast. Resultaten blev så goda så att man vågade erbjuda en återvinningsgaranti på sopkärlen. Kunderna fick betalt för sina gamla sopkärl i plast när de köpte nya. 

När PWS bildades 1997 såg de nya ägarna Otto-koncernen i Tyskland affärsnyttan i att fortsätta arbetet med hållbar utveckling både för bolaget men självklart också i uppdraget att hjälpa alla kunder att minska avfallet och därmed bidra till att kunderna når sina mål kring miljö, arbetsmiljö och social hållbarhet.

Idag, när PWS är en del av ESE Group, kan kunderna dra nytta av återvinningsgarantin de fick på kärl som köptes för 10-15 år sedan. Vid utbyten till nya fina sopkärl tar PWS ansvar och säkerställer att plasten i de gamla sopkärlen blir omhändertagen på plats och sedan med effektiv logistik skickas vidare till produktion av nya sopkärl. Vid dessa utbyten anlitas lokal arbetskraft i största möjliga utsträckning. 

PWS har sedan 2001 ett miljö- och kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 och 9001 och har från 2004 sammanställt nyckeltal över hur PWS produkter och system möjliggör en rationell källsortering, vilket resulterar i en stor minskning av osorterat avfall.